Bu ürünü tanıdıklarınıza tavsiye ediniz. 

Gülibrişim Albizia
 

 
Dalları genellikle aşağı sarkık, yaprakları çok zariftir ve eğrelti otuna benzer.

Adınız : 
E-Mail Adresiniz :
Tavsiye Edilecek Kişinin Adı
Tavsiye Edilecek  E-Mail Adresi :